Swantje Peirs

Advocate

earth
Menu

Welcome
arrow-down
01
Intro about me

Hello! I’m Swantje Peirs

Advocate

Welkom Indien u op zoek bent naar een eigentijds(e), persoonlijk(e) en nauwgezet(te) follow-up van uw juridische dossiers, met menselijke oplossingen op maat, bent u hier aan het juiste adres. In functie van uw persoonlijke noden wordt in een transparante communicatie met het noodzakelijke inlevingsvermogen naar oplossingen gezocht, hetgeen niet altijd dient te gebeuren via de gebruikelijke gerechtelijke weg. Bemiddelen, onderhandelen, behoren ook tot de mogelijkheden. Het belang van de cliënt staat bij dergelijke keuze meer dan centraal.

De expertise bestrijkt de meest uiteenlopende juridische domeinen waarmee particulieren of bedrijven dagelijks kunnen worden geconfronteerd, zoals:

 • Invorderingsrecht
 • Huurgeschil
 • Aannemingsrecht/bouwzaken
 • Familiale problematiek
 • Verkeerszaken
 • Juridische ondersteuning van bedrijven
 • Burengeschillen
 • Overeenkomsten en contracten

Dankzij de meertaligheid (Nederlands, Duits, Frans en Engels ), een netwerk van correspondenten in binnen-en buitenland worden zowel nationale als internationale dossiers behandeld. Regelmatige bijscholing in binnen- en buitenland, zorgt voor een up to date follow-up in steeds veranderde omgeving. Een menselijke aanpak en het zoeken naar pragmatische oplossingen, maakt dit kantoor, gelegen te Drongen, een ideale partner om tot oplossingen op maat te komen.

Info

Tarieven

Tijdens het eerste contact zal worden onderzocht of de erelonen en kosten niet kunnen gedragen worden door een derde, zoals een verzekeringsmaatschappij. Indien dit laatste het geval is, zal zo snel als mogelijk contact opgenomen worden met deze derde, met de vraag of zij alle ereloonkosten ten hunne laste willen nemen.

Erelonen

Sedert 01.01.2014 zijn advocaten verplicht een B.T.W. tarief van 21 % aan te rekenen op de door hen gefactureerde bedragen. De hieronder vermelde indicatieve tarieven zijn B.T.W. exclusief. De vermelde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en werden bepaald op basis van de gezondheidsindex van januari 2017. Voor een eerste afspraak (+/- 1u), waarbij op basis van de problematieksituering door cliënt een eerstelijnsadvies wordt gegeven over de mogelijke aanpak, wordt een forfaitair tarief van 75,00 € gehanteerd. Hierna bedraagt het basisuurloon 120 €/uur. Dit basisuurtarief kan variëren in functie van de specialisatie, de spoed, het belang, de complexiteit van de zaak waarover desgevallend afspraken worden gemaakt bij aanvang van de opdracht.

Kosten

Naast de erelonen worden tevens kosten eigen aan het dossier in rekening gebracht, waarvan de voornaamste zijn: (grijze kader)

Kosten

Naast de erelonen

 • Openen dossier (incl. archivering,
  bibliotheek, infrastructuur, verzekering): € 75,00
 • Verplaatsingen: € 0,40 /km
 • E-mails/tel (informatief): € 3,00
 • E-mails (inhoudelijk)/blz.: € 9,00
 • Copies en scan/blz: € 0,10
 • Brieven: € 9,00
 • Aangetekende brieven: € 15,00

Tevens worden andere in kader van het dossier gemaakte kosten doorgerekend aan cliënt, zoals (niet limitatief opgesomd):

 • Gerechtsdeurwaarderskosten
 • Rolrechten
 • Kosten voor eensluidende copie of afschriften
 • Diensten van vertalers, accountants, consultants, experten en correspondenten (binnen- en buitenland)

Provisies

Er worden op regelmatige tijdstippen provisies opgevraagd om de prestaties en voorziene kosten te dekken.

Stuur ons een bericht

Contact Informatie

 • TELEFONISCH:
  • van maandag- tot vrijdag: van 9u – 12u30 en van 13u30 - 18u30
 • CONSULTATIES:
  • op afspraak
 • ADRES:
  • Kapelanijmeers 2, 9031 DRONGEN
 • M. 0032 (0) 474 83 73 91 -T. 0032 (0) 371 94 39 - F. 0032 (0)9 371 94 62
 • e-mail
  • advocaat@swantjepeirs.be
 • KANTOORGEGEVENS:
  • K.B.O.nr. 0812 589 289
 • Gewone rekening:
  • IBAN28 0018 0605 4720
 • Derdenrekening:
  • IBAN 06 2900 3233 0222
 • BIC-Code:
  • GEBABEBB
 • VERZEKERING:
  • beroepsaansprakelijkheid van het kantoor is verzekerd door de collectieve polis burgerlijke aansprakelijkheid door de Orde van Vlaamse Balies (OVB.) bij Amlin Europe (met een maximumwaarborg van 1.250.000,00 €)

Terms & Conditions and Privacy Notice